Ronde Tafel

Sociale verandering
24 sociaal ondernemers, experts op het gebied van social return, zorginnovators, bestuurders, wetenschappers en ontwerpers kwamen op 22 oktober jl samen. Dit op uitnodiging van initiatiefnemers Petra Janssen en Simone Kramer voor de ‘Ronde Tafel’ van Social label – Socio economics in de Wonderkamer. Door samen het gesprek te voeren en te luisteren naar de verschillende gedachtes, willen we nieuwe stappen zetten om richting te geven aan noodzakelijke veranderingen. Om een goede start te maken met de Ronde Tafel hebben we professor Arie de Ruijter, sociale wetenschappen Universiteit van Tilburg, gevraagd om een persoonlijk college te geven. Gezocht wordt naar antwoorden op de vraag: In hoeverre kunnen we een gezamenlijke beweging maken naar een inclusieve wereld waarin kwetsbare groepen meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt?
We leven in een samenleving met een georganiseerd wantrouwen’, zegt hij, ‘waarin we elkaar niet meer kennen. Waar de economie de motor van de samenleving, de vooruitgang en ons welzijn is. Effectiviteit en doelmatigheid staan centraal. Daardoor zijn andere kernwaarden in de maatschappij, zoals verantwoordelijkheid, minder belangrijk geworden. Zorglogica; het gevoel dat je medeverantwoordelijk bent voor anderen, en marktlogica, moeten samengaan. Ze zeggen wel eens: je kunt beter mensen uitbuiten dan uitsluiten. Want bij die laatste groep geef je nog aan dat zij van toegevoegde waarde voor de samenleving zijn.

‘Het is belangrijk dat mensen zich niet uitgesloten voelen maar dat ze er toe doen’.

‘Risicomijding is in deze tijd de grootste vorm van risico nemen’, vindt De Ruijter

Het gaat niet meer om massaproductie of outsourcing maar om het vinden van nieuwe verbanden, van nieuwe partners. Ook al zijn die sociaal zwakker of kwetsbaar. Innovatie is niets anders dan vermarkte creativiteit; het ten gelden maken van creativiteit. En waar vind je creativiteit? Daar waar je nieuwe verbanden probeert te leggen. En dat zag ik bij Social label. Wat een prachtige bezem. Die had ik zelf moeten bedenken. Bijna zijn dit, achteraf geredeneerde, voor de hand liggende combinaties, waarin je dingen doet. Ik geloof veel meer in belangen.

‘Ik denk dat dingen tot stand komen als belangen verenigd kunnen worden.’

Debat en platform
De Ronde Tafel vormt een jaarlijks onderdeel van het platform Social label – Socio economics. Samen met betrokken ontwerpers, deelnemende organisaties (connectors), ondersteuners, bestuurders en wetenschappers gaan we in gesprek over meedoen en inclusief denken. De Ronde Tafel biedt deelnemers de mogelijkheid om met gelijkgestemden, fris- en dwarsdenkers te praten over urgente zaken die spelen en aandacht vragen. Het uitgebreide verslag wordt benut voor vervolgstappen van stichting Social label – Socio economics om de visie en de praktijk te toetsen en zo nodig bij te sturen.

Deelnemers van de Ronde Tafel op 22 oktober 2014 waren: Arie de Ruijter, hoogleraar  Sociale wetenschappen UvT – Peter van Heeswijk, directeur DAR, Nijmegen – Liesbeth Schouten, NCDO, Amsterdam – Eric Engelbert, Avitas, ‘s-Hertogenbosch – Martin Egberink, operationeel directeur Start Foundation, Eindhoven – Rene Clarijs, Academy voor Public Change Tilburg University en hoogleraar Universiteit St. Petersburg – Staf Depla, weth. economie, werk, inkomen en Beroepsonderwijs, Eindhoven – Piet Hein Eek, ontwerper – Katja Lucas, programmamanager Dutch Design Week – Ingrid van der Wacht, projectmanager PROUD Europe – Haiko Meijer, architect Onix, Groningen – Marjo Gruisen, directeur Inclusief groep NoordVeluwe – Hicham Loukili, operationeel manager Capi Europe BV – Harry van Haren, senior-beleidsmed. strategie en beleid, WeenerXL, ‘s-Hertogenbosch – Jacques Wagtmans, manager Diamant-groep Industrie – Dick van Hoff, ontwerper – Ria Kerstens, Tekst & Uitleg (verslag) – Tet Reuver, manager external affairs Design Academy Eindhoven – Edwin Vollebergh, grafisch ontwerper Studio Boot – Roderick Vos, ontwerper – Geertje Pruijsers, communicatiemanager Woonbedrijf Eindhoven – Petra Janssen en Simone Kramer van stichting Social label.